over ons

Garantie op multiculturele zorg

Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van MULTIDAG bestaat uit Surinaamse en Europese Nederlanders, waardoor meervoudig culturele benadering blijvend gegarandeerd is. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de taal, voeding en drinken.

 

Dagbesteding

Speciaal voor de 50+’ers, die moeite hebben met hun dagelijkse levensstructuur, zorgt MULTIDAG dat het mogelijk wordt één of meerdere dagen per week naar onze instelling te komen. Deze vorm van zorg betekent ook een ontlasting voor de mantelzorgers (partner, familie, vrienden, buren en kennissen).


Om in aanmerking te komen voor de dagopvang kan de cliënt contact opnemen met de huisarts of de afdeling WMO van de gemeente waar zij wonen. Maar zij kunnen ook contact opnemen met MULTIDAG. Samen met onze BIG-geregistreerde verpleegkundige helpen wij hen bij het aanvragen van de indicatie bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Als het niet mogelijk is om op eigen gelegenheid naar MULTIDAG te komen, dan kunnen de cliënten tegelijkertijd bij het CIZ een indicatie voor vervoer aanvragen. MULTIDAG beschikt over een aantal busjes. Onze deskundige chauffeurs halen hen dan op en brengen ze ook weer thuis.

 

Doel dagbesteding

Het doel van de activiteiten is, het bevorderen van het lichamelijk en geestelijk welzijn en dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen zijn in hun thuissituatie. Concreet betekent dit:

 • Het doorbreken van het sociaal isolement;
 • Mensen ontmoeten elkaar en ondernemen gezamenlijk activiteiten;
 • In een prettige vertrouwde omgeving;
 • Het prikkelen en vergroten van de creativiteit;
 • Gezelligheid;
 • Beleving van de eigen cultuur en die van een ander;
 • Dagstructuur aanbrengen in het leven van de cliënten;
 • Zingeving;
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen;
 • Verminderen van spanningen en stress;
 • Geborgenheid.

 

Samenwerking

MULTIDAG werkt samen met:

 • Zorgbureau AMEM te Rotterdam;
 • DOST te Rotterdam
 • De instelling 1NP-psychologen, voor cliënten die naast dagopvang behandeling nodig hebben.

 

Erkend leerbedrijf

MULTIDAG is een door CALIBRIS en ECABO erkend leerbedrijf.

nieuws

Dagbesteding voor ouderen in Nijmegen in 2015

Vanaf januari 2015 valt de dagbesteding voor ouderen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt de gemeente hiervoor verantwoordeli...

Lees verder...

MULTIDAG is verhuisd

Ons kantoor zit thans op het adres:
Hatertseweg 813
6535 ZS Nijmegen

Onze dagbestedingslocatie zit op:
Van Hogendorpstraa...

Lees verder...

Medewerkers-, vrijwilligers- en stagiairesdag

Op zaterdag 26 juli jl. werd er weer een dag ter ere van de medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van Multidag Nijmegen georganiseerd.

Lees verder...

Deel van een gemeenschap

Mevrouw Fagoe wordt ook wel 'Didi' genoemd, dat betekent 'grote zus' in het Hindoestaans. Voor veel mensen op het dagactiviteitencentrum is ze als ...

Lees verder...

Tweede prijs voor Multidag!

Op zondag 29 juni werd er voor de 19de maal op het marktterrein in Hatert een grote braderie, rommelmarkt, infomarkt en multiculturele manifesta...

Lees verder...

Kleurrijk Leven ...

Mevrouw Helouise Harpal houdt van kleuren. Als ze op het dagactiviteitencentrum Multidag aankomt gaat ze het liefst meteen daarmee aan de slag.
Lees verder...

Dag van Lindenholt

Ook dit jaar trok het wijkevenement weer duizenden bezoekers naar park De Omloop voor de 7e editie van de Dag van Lindenholt.
Samen met andere...

Lees verder...

Cliënten zelf aan het woord ...

Een van de cliënten die Multidag regelmatig bezoekt is mw. Roest. Zij heeft een actief leven.

Vroeger deed ze aan hardlopen, zwemmen en...

Lees verder...

Bezoek Multidag aan Ashna

Op 24 mei 2014 zijn cliënten en hun begeleiders van Multidag Nijmegen naar de bijeenkomst van Ashna - Hindoestaanse Werkgroep Arnhem - geweest.
Lees verder...

Dit is Dukenburg

Op zondag 18 mei van 11.00 - 16.00 uur rondom het wijkcentrum Meijhorst staat Multidag Nijmegen met een stand op de braderie in Dukenburg.
Pr...

Lees verder...

Marem Zorg Utrecht

In het kader van de sociale contacten komen achttien cliënten van de Marem Zorg uit Utrecht op 9 mei 2014 de cliënten van Stg. Multidag Nijmegen ...

Lees verder...

Koningsspelen 2014

Op 30 april organiseerden de begeleiders van Multidag een middag met allerlei spelletjes voor de cliënten. Iedereen deed enthousiast mee. Men kon ...

Lees verder...